Facilitating

KORTERE DOORLOOPTIJDEN EN VERBETERDE KWALITEIT

Realiseren van blijvende verbetering

Van brainstorm-, Value Stream Mapping- en Kaizensessies op de werkvloer (Lean), tot Visie- en Leiderschap ontwikkeltrajecten binnen een strategisch team. Met Lean sessies worden doorlooptijden korter en wordt de kwaliteit van het proces opmerkelijk beter (minder fouten).

Neem contact op