Verbeteren van processen

Let’s eliminate all nonsense

Lean is een eenvoudig uit te leggen en te begrijpen methode.

Over MaschaNeem contact op

Company growth

Betrokken medewerkers realiseren blijvende verbetering.

Optimaal presteren en gemotiveerder aan de slag.

De mensen in een organisatie zorgen voor de echte verandering en hebben daar ondersteuning bij nodig. Opleiding, begeleiding en coaching van deze mensen is essentieel voor succes en blijvende resultaten. Vanuit deze overtuiging ga ik met individuele medewerkers/managers en teams aan de slag met theoretische en praktische trainingen en met begeleiding in hun dagelijkse praktijk.

Specialisatie

See do lead methode | Training & Coaching | Facilitating | Advisering

See do lead methode

Met deze methode leren medewerkers stapsgewijs Lean werken

De manier waarop je kijkt, maakt wat je als verspilling ziet.

Wacht niet langer en ga aan de slag!

Training & Coaching

Alles wat je aandacht geeft groeit

Een continu proces.

Medewerkers zorgen voor de echte verandering en hebben daar ondersteuning bij nodig. Opleiding, begeleiding en coaching van mensen is essentieel voor succes en blijvende resultaten.

Facilitating

Kortere doorlooptijden en verbeterde kwaliteit

Realiseren van blijvende verbetering.

Van brainstorm-, Value Stream Mapping- en Kaizensessies op de werkvloer (Lean), tot Visie- en Leiderschap ontwikkeltrajecten binnen een strategisch team. Met Lean sessies worden doorlooptijden korter en wordt de kwaliteit van het proces opmerkelijk beter (minder fouten).

Advisering

20 jaar ervaring met zowel leidinggevende als projectmatige functies

Realiseren van blijvende verbetering.

Ik ontwikkelde zowel een sterke relatie- als structuurkant, die ik in kan zetten om mensen structuur te bieden en ze zo gemotiveerd en optimaal te laten prresteren. Dit is de basis voor het bereiken van een blijvende efficiency-slag.

Verbeteren van proces efficiency en kwaliteit

Op een andere manier naar je dagelijkse werk kijken

De manier waarop je kijkt maakt wat je als verspilling ziet.

Lean (Six Sigma) is een eenvoudig uit te leggen en te begrijpen methode voor het continu verbeteren van processen. Hiermee wordt snel zichtbaar wat het oplevert, wat er vervolgens voor zorgt dat iedereen na de opleiding bijna automatisch met een ‘Leanbril’ naar hun dagelijks werk kijkt. Na een opleiding in de theorie en toepasbaarheid van Lean, volgt een coachtraject in het werken met Lean. Zo kunnen medewerkers en managers maximaal leren van die ervaring.

Werken met Lean (Six Sigma)

Waarom verbeteren (met Lean Six Sigma)?

Leren van de ervaring.

Met Lean (Six Sigma) sessies worden doorlooptijden korter en wordt de kwaliteit van het proces opmerkelijk beter (minder fouten). Hierdoor kunnen de kosten aanzienlijk verminderd worden en ontstaat ook ruimte voor nieuwe mogelijkheden en groei. Verder kan efficiënter gebruik van de fysieke ruimte gerealiseerd worden en wordt zichtbaarheid van de status en voortgang van het proces verbeterd, waardoor tijdig bijgestuurd kan worden.

Lean Six Sigma bestaat uit twee filosofieën voor proces efficiency en kwaliteitsverbetering, die elkaar versterken. Bij Lean Manufacturing (ontwikkeld bij Toyota) ligt de nadruk meer op snelheid (doorlooptijdverkorting) door activiteiten weg te nemen die geen toegevoegde waarde hebben voor het eindproduct/de service gezien vanuit het oogpunt van de klant.

Six Sigma (ontwikkeld bij General Electric) focust meer op de individuele processtappen en het verbeteren van de kwaliteit door het wegnemen van fouten. Bij beide filosofieën staat de klant centraal en wordt gestreefd naar minder complexe processen en een cultuur van continu verbeteren voor zowel productie- als serviceorganisaties.

Wat men zegt…

Ik heb al een paar Lean Trainingen met Mascha gedaan en het was een hele goede samenwerking. Mascha is altijd goed voorbereid waardoor het heel vloeiend en gemakkelijk maakt. Zij is enthousiast en haar enthousiasme verspreid zich over de groep trainees!

Nathalie Lachaise

Change Program Manager, Cygnific

Contactgegevens

Wilt u ook optimaal presteren en gemotiveerder aan de slag?

Neem contact met mij op
Bel 06 43 064 267

Zaanenlaan 94 – 2024 ZC Haarlem
mascha@lean4teams.nl